Indhold

Denne side indeholder forskellige ting som jeg har fundet gennem min slægtsforskning som måske kunne have interesse for andre slægtsforskere.

Kort

Fra "Det kongelige Sundhedskollegiums Aarsberetning for 1853":

Kort over Aalborg - 1853

Kort over Nykøbing Falster 1853 - Oplysning om "Cholera Epidemiens Udbredelse"

Plan over Frederiksværk og Auderød By - 1853  "med Hensyn til Cholera Epidemien"

Værker

Aalborg:

Uddrag af "Det kongelige Sundhedskollegiums Aarsberetning for 1853" Beskriver Aalborg under koleraepidemien i 1853. (PDF format - 1,4MB!).

Vendsyssel

Postmester Carl Klitgaard:

"Kjærulfske Studier: Bidrag til en vendsysselsk Bondeæts Genealogi og Historie"
"Serreslev sogn" - 1957
"Vendsysselske præstefamilier" - 1945
"Vester Brønderslev Sogns og Brønderslev Købstads Historie" - 1942
"Hjørring Bys Historie" - 1925
"Hvetbo Herred" - 1906
"Historisk-topografiske optegnelser om Hallund Sogn"
"Vrensted Sogn"
"Smaa Tildragelser fra gamle Dage"
"Slægten Klitgaard fra Blokhus"
"Slægtens saga : en stambog for efterkommere af ægteparret Mogens Brix og Karen Pedersdatter Lassen af Nørbjærggaard i Gjøttrup Sogn, V.-Hanherred"
"Stamtavle over Familien Klitgaard" (Uddrag af bogen om himmerlandske Slægter)
"Embedsmænd i Sæby 1525 - ca. 1850"
"Herredsfogeder og Tingskrivere i Vendsyssel fra Middelalderen til ca. Aar 1800"
"Vensysselske Veje : Fra Middelalder en til ca. 1860 : Historisk-topografiske Studier"
"Aalborg Købmænd gennem 500 Aar : 1431-1931"
"Det broderlige Skydeselskab i Aalborg"
"Skagen Bys Historie indtil ca. 1870"
"Løkken Batteri 1807-1814"
"Soldaterliv I Vensyssel O. 1720"
"Nibe Bys Historie indtil 1728"
"De kejserlige Tropper i Vendsyssel og Thy 1627-1629 : Efter J. Krebs: "Aus dem Leben Melchiors v. Hatzfeldt" med Kommentarer efter trykte og utrykte Kilder" 
"Valdemar Daa og hans Døtre" "Nogle Episoder Fra Krigen 1807-14" 
"Nogle Meddelelser om Kjøbmand i Blokhus Jens Carl Bang Klitgaard og Hustru Christiana Brix, samt om de med beslægtede Familier Baltzersen, Behmann, Klitgaard" 
"Blade af Vendsyssels Historie : historiske Skildringer i populær Form" "Nordjylland I Svenskekrigen 1657-60 "

Endvidere har Klitgaard bidraget til bind 10 af "Danske Slotte og
Herregårde"

P. M. Rørsig

Skoler, Degne og Skoleholdere i Vendsyssel - Hjørring 1933

Kjærulf

Kr. Værnfelt i tidskriftet: "Historisk Samfund for Aalborg Amt 1967".

Seidelin

"Den Seidelinske Slægtsbog" af Mogens Seidelin

Præstefamilier

Wibergs Alm. danske præstehistorie