Vil du gerne have styr på din slægt og kunne udskrive en oversigt over dine forfædre er Anetavle måske anvendeligt for dig!

Anetavle er et dansk udviklet slægtsregistreringsprogram til PC (Windows 95/98/ME/XP (Vista i Compatible mode) og Windows NT/2000/2003). Der er i programmet lagt stor vægt på, at det skal være enkelt at betjene, uden at man behøver at være en ørn til computere. 

Kort fortalt lagrer programmet data om aner, dvs. oplysninger om navn, fødsel, dåb, konfirmation, ægteskaber, død, begravelse, børn, erhverv og en egentlig levnedsbeskrivelse. Du kan gemme op til 100 billeder pr. person registreret i databasen. Du kan opdatere oplysninger i flere forskellige sprog, hvilket er en fordel, hvis du på et tidspunkt skal udveksle data med slægtsforskere i udlandet.

De registrerede data kan efterfølgende udskrives i anetavler, der i oversigtsform beskriver relationer mellem aner. Anetavlen kan med udskrevne person- eller familiebiografier f.eks. samles til en slægtsbog.

Anetavle er dog mere end blot en optegnelse af data. Via den integrerede kortfunktion, med flere kort over lande i Europa, kan du få indtegnet dine aners fødesteder. Du kan herved få et overblik over hvorfra dine aner stammer. 

Programmet har indbygget en historisk tidslinie, så du kan se, hvad der foregik i Danmark på den tid en ane levede. 

De mange oplysninger du registrerer om aner, kan efterfølgende behandles statistisk af programmet, så du f.eks. kan få overblik over dine aners levealder, hvilke måneder er anerne født i, m.m.

Anedatabasen kan endvidere eksporteres til et format, der kan præsenteres på Internettet.

Som en integreret del af programmet medfølger en database over amter/sysler, herreder og sogne i Danmark, Færøerne og Slesvig (sidstnævnte dog kun indtil 1864). Sognene er registreret efter den gamle danske amts og herreds inddeling som du også finder på de danske arkiver (el. www.arkivalieronline.dk). Amter og herredernes placering kan vises i kortfunktionen med liste over de tilhørende sogne.

Via links i venstre del på denne side, kan du se enkelte af programmets funktioner. Du kan også hente en demo version af programmet. Demofunktionen er fuld funktionsdygtig. Der er kun begrænsninger i forhold til antallet af sogne som kan vises i kortfunktionen, samt antallet af aner som kan indtegnes på et kort. Ved registrering modtages en nøgle som låser op for alle funktioner.

Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte via e-mail på adressen:
.

Bemærk den nye mailadresse! 

Tilbage til forsiden  Hillerød Musikskole forårskoncert 2003