Udvalgte faciliteter i programmet

Indtastning af persondata

Indtegning af aners fødested på kort

Sogne- og herredsdatabase

Tidslinie

Statistik

Vis dine aner på Internettet

NYT: Version 2.8

Prøv Anetavle gratis i 30 dage

Køb Anetavle

Hjælp (Support)

Diverse til Slægtsforskning