Udfra den samlede mængde data registreret om en slægt kan det være interessant, at undersøge om nogle forhold er særlig karakteristiske for slægten. De statistiske funktioner i programmet giver en overskuelig grafisk fremstilling af udvalgte data fra anedatabasen.

Programmet kan vise statistik for:


Efterfølgende kan man se hvilke personer, der ligger bag statistikken:

Billedet virker samtidigt som genvej til person- eller familiedata billedet.

Tilbage til Anetavle hjemmesiden