Installationsvejledning til Anetavle

Læs om:

Installation af fuld version

Fra Anetavle hjemmesiden http://anetavle.adr.dk hentes filen anetavle.exe

Når filen er hjemtaget til din PC, skal du starte programmet: anetavle.exe

Dette program udpakker filer til en mappe valgt af Windows på din PC. Mappen slettes automatisk igen efter installation af Anetavle.  

(Versionsnummeret kan være ændret)

Tryk på ”Fortsæt” knappen.

Installationsprogrammet foreslår at du installerer programmet i mappen c:\anetavle, men du kan frit vælge at installere programmet et andet sted på dine PC diske.

Tryk på "Fortsæt" knappen når du har valgt mappe.

Har du allerede installeret Anetavle i en tidligere udgave, vil alle programfiler i Anetavlemappen blive overskrevet.

Ved installation af tidsliniefilen vil installationsprogrammet dog spørge, om du vil have den eksisterende fil overskrevet. Hvis du selv har tilføjet historiske oplysninger til tidslinie filen bør du svarer nej for at bibeholde din egen fil.

NOTE: Har du programmet Brothers Keeper installeret, skal du være opmærksom på, at Brothers Keeper installerer en forældet version af filen MLIST.VBX.

Anetavle installationen vil tilbyde at installere en nyere version.

Brothers Keeper vil fungere normalt med den nye version af MLIST.VBX

Anetavleinstallationen kræver dog at Brothers Keeper ikke er startet under installation. I modsat fald, kan MLIST.VBX ikke opdateres. Brothers Keeper versionen af MLIST.VBX vil blive gemt som MLIST.OLD. Hvis du vælger ikke, at lade installationsprogrammet opdatere MLIST.VBX, vil Anetavle i nogle tilfælde fejle under start med fejlen: "Invalid file format

Svar Nej(No) hvis du har Brothers Keeper installeret.

Installationen er afsluttet når følgende meddelelse vises:

Som del af installationen oprettes en ny Anetavleprogramgruppe hvorfra Anetavle kan startes:

(Billedet er fra Windows 2000 – Engelsk udgave – udseendet vil afvige i andre Windows versioner).

Du kan nu starte Anetavle ved at dobbeltklikke på Anetavle "Shortcut".

Læs hvordan du indtaster registreringskoden.